Proračuni PDF Ispis E-mail

Proračuni

 


2021. godina


 

Proračun za građane za 2021. god.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g

 

Proračun Općine Jalžabet za 2021.g

 

Prijedlog proračuna za 2021.g.

 


2020. godina

 

Rebalans proračuna za 2020.g.

 

Izvršenje proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2020. do 30.06.2020.g.

 

Izvršenje proračuna Općine Jalžabet za 2019.g.


Proračun Općine Jalžabet za 2020.g. , te projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g.2019. godina

 

1. Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.

 

Izvršenje proračuna Općine Jalžabet za 2018.g.

 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu

 

Proračun Općine Jalžabet za 2019.g., te projekcije za 2020. i 2021.godinu

 


2018. godina

 

1. Izmjene i dopune proračuna za 2018.g.

 

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET ZA 2019. GODINU

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2018.godine. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 60/18)


Izvršenje proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2018.g.


Proračun Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 90/17)


Odluka o izvrašavanju Proračuna Općine jalžabet za 2018. gpdinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 90/17 )


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET ZA 2018. GODINUPRORAČUN OPĆINE JALŽABET ZA 2018. GODINU
2017.godina


Izvršenje proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 11/18 )


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu


Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2017. godinu


Proračun Općine Jalžabet za 2017. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije " , broj 63/16)


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu (" Službeni vjesnikVaraždinske županije" , broj 63/16)Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu . („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 10/17 )Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2017. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )2016. godina


Proračun Općine Jalžabet za 2016. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


Godišnji izvještaj o izvršenom Proračunu Općine Jalžabet do 31.12.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/16)


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/16 )


Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. – 30.06.2016 godine (" Službeni vjesnikVaraždinske županije" , broj 36/16 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu ( " Službeni vjesnik Varaždinske županije " , broj 63/16 )
2015. godina


Proračun Općine Jalžabet za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Odluka o prihvaćanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2015. - 30.06.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/15 )


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2015. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/15 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2015. - 2017. Statut Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2016. - 2018. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15)


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )2014.godina


Odluka o prihvačanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/14)


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2014.godine.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/14)


Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014.god.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 45/14)2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu.(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )
2013. godinaPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 50/13 )


Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 50/13 )


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 28/13 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)


Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)


Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)
2012. godinaOdluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 14/12 )


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Pro računa Općine Jalžabet do 30.06.2012. godine
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 38/12)


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )


Proračun Općine Jalžabet za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )

 


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 56/12 )2011. godinaOdluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 8/11 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  37/11 )

 


 

 

 

 

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )


Proračun Općine Jalžabet za 2012. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  51/11 )


Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2013. i 2014. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 51/11 )
2010. godina


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2009. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 8/10 )


1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )


Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2012. i 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , bro j 46/10 )


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 46/10 )
 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search