JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET
Petak, 15 Svibanj 2020 00:00

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA


VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


OPĆINA JALŽABET


KLASA: 350-02/20-01/07


URBROJ: 2186-04-20/01


Jalžabet,15.05.2020.

JAVNI POZIV


ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG


PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

 


Općinsko vijeće Općine Jalžabet donijelo je odluku o izradi IV.izmjena


i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet.


Pozivamo mještane i vlasnike čestica na području Općine da u roku


od 45 dana, tj. do 30.06.2020. godine dostave svoje prijedloge za


izmjenu Prostornog plana putem obrasca (OBR-PPUO) koji možete


pronaći na našoj web stranici www.jalzabet.hr ili u Jedinstvenom


upravnom odjelu Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet.

 


Prijedlozi za izmjenu prostornog plana mogu uključivati sljedeće:


1. Prijedlog za izmjenu granica građevnog područja koji obavezno treba


sadržavati:


· broj katastarske čestice i katastarsku općinu (Novakovec, Jalžabet,


Kelemen, Kaštelanec, Jakopovec) na koju se prijedlog odnosi,

 


·sažeti opis zahvata planiranog na čestici (stambena građevina,


gospodarska građevina, turistička građevina, itd.).


2. Prijedlog za izmjenu odredbi za provođenje plana,


3. Ostalo.

 

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za izmjenu prostornog plana uređenja

Općine Jalžabet.

 

Obrazac - ppuo

 


Načelnik Općine Jalžabet:

 

Mirko Magić, mag. oec.

 

 

 

 


 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search