JAVNI POZIV

By procelnik In Poziv On 13. prosinca 2013.

OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKO VIJEĆE

JAVNI POZIV

PREMA ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH (N.N.23/28.02.2007.)

POZIVAJU SE UDRUGE MLADIH, UDRUGE KOJE SE BAVE MLADIMA, UČENIČKA VIJEĆA, STUDENTSKI ZBOROVI TE DRUGI REGISTRIRANI OBLICI ORGANIZIRANJA MLADIH DA PISMENO PREDLOŽE KANDIDATE ZA SAVJET MLADIH OPĆINE JALŽABET DO 19.12.2013. U OPĆINU JALŽABET.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dr.sc. Josip Križanić