OBAVIJEST NADZORA MIKROČIPIRANJA

By procelnik In Obavijest On 30. svibnja 2019.

OBAVIJEST

 

Obavještavamo građane općine Jalžabet da će se sukladno o

obvezi propisanoj odredbom članka 94. zakona o zaštiti

životinja ( “NN” br. 102/2017.) od dana 03.06.2019. godine u

svim domaćinstvima na području Općine Jalžabet provoditi

nadzor provjere posjedovanja pasa i njihova upisa u upisnik

kućnih ljubimaca (očitanja mikročipa).

 

Provedbu nadzora vršit će veterinari Veterinarske stanice d.d.

Varaždin, komunalni redar općine Jalžabet,a redosljedom po

navedenim naseljima :

Novakovec,Jalžabet,Imbriovec,Leštakovec, Pihovec,Kelemen,

Kaštelanec, Jakopovec

Posjednici odnosno vlasnici pasa dužni su prilikom provedbe

nadzora omogućiti pristup životinji, pripremiti i dati na

uvid dokumentaciju:

– ispravu iz koje se može utvrditi identitet posjednika psa

ili druge  osobe nazočne nadzoru te

– Putovnicu kućnog ljubimca

 

 

Općina Jalžabet