POS – ANKETA

By procelnik In Poziv On 5. lipnja 2019.

OPĆINA JALŽABET
ANKETA O INTERESU GRAĐANA O NAMJERI KUPNJE STANA
PO PROGRAMU POTICANE STANOGRADNJE (POS)
NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET
– U MJESTU JALŽABET U BLIZINI DJEČJEG VRTIĆA JALŽABET

 

Program poticane stanogradnje (POS) u Općini Jalžabet pokrenut je s ciljem da se građanima Općine Jalžabet ali i drugim zainteresiranim građanima Republike Hrvatske koji žele živjeti u Općini Jalžabet omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavnje radova u roku. Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a partner će biti Općina Jalžabet.

Općina Jalžabet je prepoznala važnost i pogodnosti koje pruža izgradnja stanova u više stambenoj zgradi po Programu poticane stanogradnje, te posjeduje vlastito zemljište pogodno za izgradnju stambene zgrade, i to u blizini dječjeg vrtića u Jalžabet, koji je spremna ustupiti za izgradnju zgrade.

Neke od pogodnosti Programa poticane stanogradnje u odnosu na tržišne uvjete su:

  • Kreditna linija POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca uz prosječnu kamatnu stopu do 3,0% te uz minimalne popratne troškove.
  • Rok otplate do 30 odnosno 31 godinu u slučaju korištenja godine dana počeka
  • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana
  • Etalonska cijena građenja ( uključuje projektiranje, građenje, nadzor s PDV-om) iznosi do 804,04 €/m2 korisne površine stana
  • Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno kreditne sposobnosti kupca,
  • Površina stana ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva.

Detaljne informacije o svim pogodnostima koje pruža Program poticane stanogradnje biti će prezentirane građanima Općine Jalžabet od strane predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nakon provedene ankete. Točan datum održavanja prezentacije biti će objavljen u medijima i na mrežnim stanicama Općine Jalžabet.

U svezi s gore navedenim, radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba potencijalnih kupaca stanova, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju Programa poticane stanogradnje u Općini Jalžabet ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana.

Stoga Vas pozivamo ako ste zainteresirani za kupnju stana po ovom programu da se odazovete na ovu anketu te anketni listić objavljen u prilogu ovog poziva ispunite i dostavite do 15. lipnja  2019. godine i to osobno ili putem pošte, na adresu Općine Jalžabet, Trg b. Radić 16, 42203 Jalžabet ili e-mailom na adresu: nacelnik.jalzabet@gmail.com . Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih stambenih potreba, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta. Upitnik možete podignuti u Općini Jalžabet ili na web stranici www.jalzabet.hr. Anketa Vas ne obavezuje na kupnju stana.

Više informacija o Programu POS-a potražite na slijedećem linku: http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stana-pos/put-do-stana

Načelnik Općine Jalžabet:
Mirko Magić, mag.oec.

 

POS – ANKETNI UPITNIK