JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

By procelnik In Poziv On 15. svibnja 2020.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

KLASA: 350-02/20-01/07

URBROJ: 2186-04-20/01

Jalžabet,15.05.2020.

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

 

Općinsko vijeće Općine Jalžabet donijelo je odluku o izradi IV.izmjena

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet.

Pozivamo mještane i vlasnike čestica na području Općine da u roku

od 45 dana, tj. do 30.06.2020. godine dostave svoje prijedloge za

izmjenu Prostornog plana putem obrasca (OBR-PPUO) koji možete

pronaći na našoj web stranici www.jalzabet.hr ili u Jedinstvenom

upravnom odjelu Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet.

 

Prijedlozi za izmjenu prostornog plana mogu uključivati sljedeće:

1. Prijedlog za izmjenu granica građevnog područja koji obavezno treba

sadržavati:

– broj katastarske čestice i katastarsku općinu (Novakovec, Jalžabet,

Kelemen, Kaštelanec, Jakopovec) na koju se prijedlog odnosi,

– sažeti opis zahvata planiranog na čestici (stambena građevina,

gospodarska građevina, turistička građevina, itd.).

2. Prijedlog za izmjenu odredbi za provođenje plana,

3. Ostalo.

 

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za izmjenu prostornog plana uređenja Općine Jalžabet

Obrazac – ppuo

 

 

Načelnik Općine Jalžabet:
Mirko Magić, mag. oec.