Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

By procelnik In Vijeće On 22. listopada 2021.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/357
URBROJ: 2186-04-21-01

Jalžabet, 22.10. 2021. godine

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jalžabet (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/09, 28/13, 10/15 i 17/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jalžabet (Službeni vjesnik Varaždinske županije br.43/09)

 

sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet za dan 29. LISTOPAD 2021. godine (petak) u 19:30 sati u prostorijama Općine Jalžabet

Sjednica će se održati u službenim prostorijama Općine Jalžabet, Trg braće Radića 16, Jalžabet. Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o Izvršenju proračuna Općine Jalžabet od 01. do 30.06.2021. godine i Izvješća o provedbi plana razvojnih programa
 4. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jalžabet za 2021. godinu, sa izmjenama:
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  • Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  • Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
  • Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu,
  • Programa raspodjele sredstava za potrebe skrbi i drugih oblika pomoći za 2021. godinu,
  • Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za 2021. godinu
 1. Donošenje odluke o izmjeni odluke o ekonomskoj cijeni korištenja vrtića
 2. Donošenje odluke o prodaji električne snage poduzeću WE-KR d.o.o.
 3. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Jalžabet za godinu
 4. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 5. Donošenje Odluke o ovlasti Općinskom načelniku za isplatu pomoći socijalno ugroženima
 6. Razno

Materijale dostavljamo uz poziv, naknadno. Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualno spriječenost javite u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet na telefon: 042/647-094.

Na sjednicu pozivamo:

 • načelnika Općine Jalžabet Rajka Solara
 • pročelnik JUO Borko Mikić
 • direktora Inovativnog centra o.o. lvana Špoljarića

 

Predsjednik Općinskog vijeća
Siniša Srećek