Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

By procelnik In Poziv On 22. studenoga 2021.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:604-01/21-01/45
Urbroj: 2186/04-21-01
Jalžabet, 22.11.2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, klasa: 604-01/15-01/01, urbroj: 2186-04-15-01 (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 03/15) i I izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, klasa: 604-01/21-01/44, urbroj: 2186/04-21-01, Općinski načelnik donosi

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

Općina će svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija s područja Općine Jalžabet, a koji prvi put upisuju godinu koju polaze dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2021/2022.

Prijave se primaju do 10.12.2021. godine u zgradi općine osobnom dostavom, poštom (Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet) ili email: info@jalzabet.hr

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti i izvanredni studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili neku drugu stipendiju, te studenti koji ne ponavljaju godinu, i nisu zaposleni.
Studenti poslijediplomskih studija nemaju pravo na stipendiju.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije (u prilogu ove objave), na kojem se nalazi izjava da student ne prima druge stipendije, te da nije zaposlen, GDPR privolu (u prilogu ove objave), potrebno je priložiti potvrdu fakulteta o redovitom ili izvanrednom studiranju, te da ne ponavljaju godinu koju polaze, presliku osobne iskaznice, IBAN žiro-računa.

Nepotpune prijave, kao i prijave studenata koji su već dobili stipendiju za tu godinu studija neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Rajko Solar

 

Prilozi:

  1. Javni poziv stipendije 2021-2022
  2. Zahtjev za stipendije Jalžabet – 2021-2022
  3. GDPR privola stipendija Općina Jalžabet
  4. Popis studenata s područja Općine Jalžabet 2021-2022