Obavijest o podjeli spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada

By procelnik In Obavijest On 17. veljače 2022.

Općinsko vijeće Općine Jalžabet, na 6. sjednici održanoj 21.12.2021. godine donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jalžabet trgovačkom društvu GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga.

Sakupljanje otpada od strane GKP PRE-KOM d.o.o. započeti će 01.05.2022. godine.

Podjela spremnika od strane poduzeća GKP-Prekom d.o.o. za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada početi će 28.02.2022. godine.

Usluga sakupljanja otpada je obavezna za sva kućanstva

Termini sakupljanja otpadom:

https://www.pre-kom.hr/op-ina-jalzabet.html

Cjenici i Odluke o sakupljanju otpada:

https://www.pre-kom.hr/odluke-i-cjenik-usluga.html

Edukacija i informiranje o gospodarenju otpadom:

https://www.pre-kom.hr/edukacija.html