Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet

By procelnik In - nekategorizirano - On 19. travnja 2022.

Temeljem provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana utvrđuje se da Izmjene i dopune Prostornog plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Temeljem provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu utvrđuje se da su Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite prirode i ekološke mreže.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet.