JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jalžabet

Kategorija: Natječaj 11. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jalžabet

Predmet natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Jalžabet: k.č.br. 1006/11 – u naravi oranica, površine 39.680m² ,  upisane u zemljišno – knjižni uložak 1963  o. Jakopovec.

Namjena čestice: prema Prostornom planu uređenja Općine Jalžabet čestica je predviđena za industriju, malo i srednje poduzetništvo.

Javni natječaj za prodaju parcele -1006-11

Promjena veličine fonta
Kontrast