Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet

By procelnik In - nekategorizirano - On 4. svibnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Jalžabet donijelo je 29. travnja 2022. godine Odluku o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet, KLASA: 350-02/22-01/12, URBROJ: 2186-4-01-22-1. Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 39/22.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet.

Obavijest_o_izradi_4_ID_PPUO_Jalžabet

Odluka o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet