Javni natječaj za prodaju nekretnine

By procelnik In Natječaj On 17. lipnja 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jalžabet

Predmet natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Jalžabet: k.č.br. 1006/11 – u naravi oranica, površine 39.680m²,  upisane u zemljišno – knjižni uložak 1963  o. Jakopovec.

Namjena čestice: prema Prostornom planu uređenja Općine Jalžabet čestica je predviđena  za industriju, malo i srednje poduzetništvo.

Javni natječaj za prodaju parcele 1006-11