Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio sredstva Općini Jalžabet za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

By procelnik In - nekategorizirano - On 26. rujna 2022.

Općini Jalžabet odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Cilj projekta je edukacija stanovnika o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Poseban naglasak kampanje je na djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

U sklopu projekta održati će se dvije predstave za djecu koja pohađaju vrtić te također i za naše polaznike osnovne škole. Nakon predstave održati će se  demonstrativna radionica na kojoj će se izvršiti demonstracija recikliranja otpada sa likovima iz predstave  s ciljem smanjenja količine biorazgradivog otpada koje se odlaže na odlagalištima te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.  Nabavlja se dizajniranje logotipa, maskote, roll up banera, beach flaga, plakata, vrećica, naljepnica, bojanke, kreiranje naziva projekta kao i nabava navedenih predmeta uz odgovarajući dizajn.

Navedeni materijali će se dijeliti u sklopu održavanja predstava i tokom trajanja projekta na kućne adrese stanovništvu kako bi se skrenula pozornost na važnost odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje količina otpada odloženog na odlagališta te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Vrijednost projekta iznosi 60.162 kuna, od strane FZOEU sufinancira se iznos od 24.648 kuna.