Odluka o produženju trajanja Javnog poziva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

By procelnik In Poziv On 17. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:604-01/22-01/02

URBROJ:2186-4-02-1-22-2

Jalžabet, 12.10.2022. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA: 604-01/15-01/01, URBROJ: 2186-04-15-01 (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 03/15) i Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA: 604-01/21-01/44, URBROJ: 2186/04-21-01, Općinski načelnik donosi

Odluku o produženju trajanja

Javnog poziva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

Članak 1.

Ovom odlukom se produžuje rok za podnošenje prijava iz Javnog poziva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet za akademsku godinu 2022/2023, KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ: 2186-4-02-1-22-1 od 12.09.2022. godine

Članak 2.

Prijave se primaju do 12.11.2022. godine u zgradi Općine osobnom dostavom, poštom (Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet) ili mailom: info@jalzabet.hr.

Općinski načelnik

Rajko Solar