Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

By procelnik In Natječaj On 25. studenoga 2022.

Predmet natječaja je prodaja parcela u Poduzetničkoj zoni Jalžabet:

  • č.br. 1006/11, površine 39.680 m², upisane u zemljišno – knjižni uložak 1963  KO Jakopovec i
  • č.br. 1004/5, površine 12.592 m², upisane u zemljišno – knjižni uložak 1879,  KO Jakopovec

Namjena čestica: prema Prostornom planu uređenja Općine Jalžabet čestice su predviđene za industriju, malo i srednje poduzetništvo.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet 25.11.2022.