Javni poziv za subvencioniranje poljoprivredne i stočarske proizvodnje

By procelnik In Natječaj On 20. ožujka 2023.

Općina Jalžabet subvencionirati će poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju proizvođačima s područja Općine Jalžabet.

Subvencije za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju dodjeljivati će se za proljetnu sjetvu, vinogradarstvo i voćarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo i konjogojstvo sukladno kriterijima Javnog poziva.

Zahtjeve za subvencije mogu podnositi isključivo prijavitelji s prebivalištem na području Općine Jalžabet, temeljem podataka upisanih u ARKOD evidencije, Upisnik Hrvatske poljoprivredne agencije. Prihvatljivi su podaci u evidencijama za 2022. ili 2023. godinu.

Za ostvarivanje subvencije potrebno je podnošenje pisanog zahtjeva (u prilogu).

Zahtjev se podnosi na Obrascu 1. uz obavezno prilaganje dokumentacije ovisno o vrsti zahtjeva (ARKOD, Upisnik Hrvatske poljoprivredne agencije).

Zahtjevi se podnose od 20. 3. 2023. do 28. 4. 2023. godine slanjem kompletne dokumentacije na info@jalzabet.hr  ili dostavom u Općinu Jalžabet, Trg braće, Radić 16, 42203 Jalžabet., radnim danom od 8-12h, a utorkom 13-16h.

OBRASCI:

.Zahtjev za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje 2023

.Javni poziv za subvencioniranje poljoprivredne i stočarske proizvodnje 2023

.Odluka o subvencioniranju poljoprivredne i stočarske proizvodnje 2023