POZIV NA JAVNU TRIBINU O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET

By procelnik In - nekategorizirano - On 27. ožujka 2023.

Pozivaju se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada,

kao i svi drugi zainteresirani mještani na javnu tribinu o gospodarenju otpadom u Općini Jalžabet. 

Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, načina gospodarenja otpadom,

obavezama JLS, postignutim rezultatima, građevinama za gospodarenje otpadom,

načinima formiranja cijena.

Kroz raspravu i pitanja razjasnimo sve nejasnoće.

 

Javna tribina će se održati 29. 3. 2023. godine u Domu kulture Jalžabet s početkom u 18 sati.

Organizator je GKP-PREKOM d.o.o.  u suradnji sa Općinom Jalžabet.