Objava biračima

By procelnik In - nekategorizirano - On 4. travnja 2023.

Poštovani,

nastavno na raspisane izbore za članove vijeća nacionalnih manjina  (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine) i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/113, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine), koji će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine, u prilogu se dostavlja Objava biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-01/23-01/09, URBROJ: 514-07-03-02/05-23-02 od 30. ožujka 2023. godine.

Objava biračima – Ministarstvo pravosuđa i uprave 30.3.2023.