Odluka o proglašenju prirodnih nepogoda poplave i klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta na području Općine Jalžabet

By procelnik In - nekategorizirano - On 24. svibnja 2023.

Općina Jalžabet

Općinsko vijeće

Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Općini Jalžabet

Temeljem Odluke župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode poplave (KLASA: 920-03/23-01/2, URBROJ: 2186-02/1-23-28 od 24. 5. 2023. godine) i Odluke  o proglašenju prirodne nepogode klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta (KLASA: 920-03/23-01/2, URBROJ: 2186-02/1-23-29 od 24. 5. 2023. godine) pozivaju se oštećeni s područja Općine Jalžabet da prijave štetu. Šteta se prijavljuje u Općini Jalžabet, dostavom obrasca PN (u prilogu)u roku osam dana od dana donošenja predmetnih Odluka Župana Varaždinske županije.

Općina Jalžabet

Odluka o progl. prirodne nepogode POPLAVE

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – KLIZIŠTA(2)

PN