Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada Općine Jalžabet – zatvoreno za prijave

By procelnik In Natječaj On 1. kolovoza 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 060-01/23-01/1
URBROJ: 2186-4-02-1-23-1
Jalžabet, 1. 8. 2023. godine

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada Općine Jalžabet

Članak 1.
Pozivaju se građani i pravne osobe s područja Općine Jalžabet da dostave prijedloge za dodjelu godišnjih nagrada.
Godišnje nagrade se mogu dodijeliti u slijedećim kategorijama:
1. Nagrada za životno djelo
2. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Općine Jalžabet u zemlji i svijetu
3. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
4. Nagrada za iznimna sportska postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
5. Nagrada za iznimno postignuće u srednjoškolskom obrazovanju u proteklom jednogodišnjem razdoblju
6. Nagrada za iznimna postignuća studenta u proteklom jednogodišnjem razdoblju

Članak 2.
Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada moraju biti pisano obrazloženi i sadržavati slijedeće:
– podatke o podnositeljima prijedloga,
– životopis predložene fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju,
– detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu godišnjih nagrada

Članak 3.
Rok za predlaganje kandidata je najkasnije do 30. rujna 2023. godine.
Prijedlozi se dostavljaju u Općinu Jalžabet email: info@jalzabet.hr ili poštom: Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet uz naznaku „Prijedlog za godišnju nagradu 2023“.

Načelnik Općine Jalžabet
Rajko Solar

potpisano..Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godisnjih nagrada Opcine Jalzabet 2023.godina

potpisano..Odluka o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu godisnjih nagrada Opcine Jalzabet