Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Jalžabet

By procelnik In Natječaj On 2. listopada 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-01/23-01/01
URBROJ: 2186-4-02-1-23-1
Jalžabet, 2. 10. 2023. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija
studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA: 604-01/15-01/01, URBROJ: 2186-04-15-01
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 03/15) i Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima
i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA:
604-01/21-01/44, URBROJ: 2186/04-21-01, Općinski načelnik donosi

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE JALŽABET
Općina će svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija s područja Općine
Jalžabet, a koji prvi put upisuju godinu koju polaze dodijeliti stipendije za akademsku godinu
2023/2024.

Prijave se primaju do 2.11.2023. godine u zgradi Općine osobnom dostavom, poštom
(Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet) ili mailom: info@jalzabet.hr.
Pravo na stipendiju imaju svi redoviti i izvanredni studenti koji ne primaju državnu,
županijsku ili neku drugu stipendiju, te studenti koji ne ponavljaju godinu, i nisu zaposleni.
Studenti poslijediplomskih studija nemaju pravo na stipendiju.
Uz zahtjev za dodjelu stipendije (dostupno na www.jalzabet.hr), na kojem se nalazi
izjava da student ne prima druge stipendije, te da nije zaposlen, GDPR privolu (dostupno na
www.jalzabet.hr), potrebno je priložiti potvrdu fakulteta o redovitom ili izvanrednom
studiranju, te da ne ponavljaju godinu koju polaze, presliku osobne iskaznice, IBAN žiroračuna.
Nepotpune prijave kao i prijave studenata koji su već dobili stipendiju za tu godinu
studija neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Rajko Solar

GDPR privola stipendija Općina Jalžabet potpisano.

.Javni poziv za dodjelu stipendija 20232024 v2

Zahtjev za stipendije Jalžabet- 2023-2024

Obavijest – elektronički potpis