Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

By procelnik In - nekategorizirano - On 15. siječnja 2024.

Općina Jalžabet objavila je Javni poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini na području Općine Jalžabet.

Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21 i 114/22): audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Jalžabet koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Jalžabet.

Javni poziv za sadrzaje elektronickih medija 2024

Obrasci 1 i 2 za podnositelje

Odluka o odobravanju finanacijskih sredstava – elektronički mediji 2024.