JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE LOZNIH CIJEPOVA U 2024. GODINI

By procelnik In Natječaj On 15. siječnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-04/24-01/1

URBROJ: 2186-04-02-1-24-01

U Jalžabetu, 15. 1. 2024. godine

Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  i članka 40. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  broj 31/09, 28/13, 10/15, 17/21), načelnik Općine Jalžabet objavio je

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE LOZNIH CIJEPOVA U 2024. GODINI

Općina Jalžabet sufinancirati  će nabavu loznih cijepova u 2024. godini.

Ukupno će se sufinancirati nabava 5000 komada loznih cijepova. Iznos sufinanciranja po jednoj sadnici iznosi  1,00 euro.

Jedan prijavitelj mora izvršiti nabavu najmanje 25, a najviše 400 komada loznih cijepova u sklopu ovog Javnog poziva. Minimalna količina loznih cijepova po jednom prijavitelju i jednoj sorti mora biti zaokružena na 25 komada (jedan svežanj)

Sorte čija se nabava sufinancira:

graševina, rajnski rizling, sauvignon, traminac, zeleni silvanac, chardonnay, sivi pinot, frankovka, crni pinot, žuti muškat, solaris.

Kriteriji odabira prijavitelja

Prijavitelji ostvaruju prednost i odabiru se do ispunjenja ukupne količine od 5000 komada loznih cijepova sukladno slijedećem redoslijedu:

  1. Prijavitelji sa prebivalištem i vinogradom (mjesto sadnje) na području Općine Jalžabet.
  2. Prijavitelji s prebivalištem u Općini Jalžabet i vinogradom (mjesto sadnje) koje graniči s područjem Općine Jalžabet mogu nabaviti najviše 200 komada sadnica.
  3. Prijavitelji s prebivalištem izvan Općine Jalžabet i vinogradom na području Općine Jalžabet mogu nabaviti najviše 200 komada loznih cijepova i dužni su dostaviti potvrdu o članstvu Udruge vinogradara i vinara Općine Jalžabet.

Prijavitelji moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Jalžabet.

Sufinanciranje nabave loznih cijepova vršiti će se u suradnji s dobavljačem s kojim će Općina Jalžabet sklopiti ugovor.

Odabranim prijaviteljima će se dostaviti podaci o dobavljaču kod kojeg će se moći nabaviti lozni cijepovi.

Javni poziv je otvoren od 15. 1.  do 15. 2. 2024. godine

Prijave za sufinanciranje se podnose na Obrascu predbilježbe i GDPR u prilogu. Molimo da se prijave izvrše elektronskim putem, na način da se potpisani i skenirani Obrazac predbilježbe pošalje elektronskom poštom na info@jalzabet.hr

Prijave se iznimno mogu podnesti dostavom u Općinu Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet „SUFINANCIRANJE LOZNIH CIJEPOVA U 2024“

Odabrani prijavitelji će biti obaviješteni o dobavljaču i terminu nabave sadnica, nakon pregleda dostavljenih Obrasca predbilježbe i rangiranja prema kriterijima odabira.

Informacije: info@jalzabet.hr, 042/647-522

Načelnik općine Jalžabet

Rajko Solar

Obrazac predbilježbe i GDPR

Javni poziv za sufinanciranje loznih cijepova u 2024