Općini Jalžabet odobreno 30.000,00 eura potpore za izradu Prostornog plana nove generacije.

By procelnik In - nekategorizirano - On 7. ožujka 2024.

Općini Jalžabet odobreno 30.000,00 eura bespovratnih sredstava potpore iz Mehanizma za oporavak i otpornost za izradu Prostornog plana nove generacije.

Ovim projektom se doprinosi unaprjeđenju pružanja elektroničkih javnih usluga, odnosno smanjenju opterećenja građana, poslovnih subjekata i investitora.

Prostorni plan nove generacije biti će izrađen korištenjem elektroničkog sustava ePlanovi  u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Kod Poziva C2.3.R3-17.01, provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.

Novi Prostorni plan Općine Jalžabet izrađuje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)