RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET

By procelnik In - nekategorizirano - On 3. travnja 2024.

Biračka mjesta Općina Jalžabet 25.3.2024.

                            

REPUBLIKA HRVATSKA

 IZBORNO POVJERENSTVO III. IZBORNE JEDINICE

KLASA: 012-02/24-02/3

URBROJ: 2186-165-24-29

VARAŽDIN, 25.03.2024.

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET

U III. izbornoj jedinici na području Općine JALŽABET određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. JALŽABET, DOM KULTURE JALŽABET, TRG BRAĆE RADIĆ 7

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u JALŽABET: GOLO BRDO, KOLODVORSKA, LUDBREŠKA, NOVA, NOVA GORA, PLITVIČKA, POTOK, SUHODOLSKA, TRG BRAĆE RADIĆA, VARAŽDINSKA, VINOGRADSKA, ZASELAK, ZELENGAJ

 

2. Biračko mjesto broj 2. NOVAKOVEC, DRUŠTVENI DOM NOVAKOVEC, LUDBREŠKA 23

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NOVAKOVEC: LUDBREŠKA, NOVAKOVŠČAK, VARAŽDINSKA, VINOGRADSKA

 

3. Biračko mjesto broj 3. IMBRIOVEC, DRUŠTVENI DOM IMBRIOVEC, IMBRIOVEC 7 C

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u IMBRIOVEC JALŽABETSKI: IMBRIOVEC JALŽABETSKI

 

4. Biračko mjesto broj 4. LEŠTAKOVEC, DRUŠTVENI DOM LEŠTAKOVEC, LEŠTAKOVEC 44 A

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LEŠTAKOVEC: LEŠTAKOVEC, PIHOVEC: PIHOVEC

 

5. Biračko mjesto broj 5. KELEMEN, DRUŠTVENI DOM KELEMEN, VARAŽDINSKA 51

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KELEMEN: LUDBREŠKA, PLITVIČKA ULICA, VARAŽDINSKA, VINOGRADSKA, ZELENA ULICA

 

6. Biračko mjesto broj 6. KAŠTELANEC, DRUŠTVENI DOM KAŠTELANEC, PARTIZANSKA 1

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KAŠTELANEC: BRAĆE RADIĆA, PARTIZANSKA, VINOGRADSKA, VLADIMIRA BAKARIĆA, VUKOVIĆEVA, ZAVRTNA

 

7. Biračko mjesto broj 7. JAKOPOVEC, DRUŠTVENI DOM JAKOPOVEC, VINOGRADSKA 9

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u JAKOPOVEC: MARIJANA LONČARA, VARAŽDINSKA, VINOGRADSKA

 

PREDSJEDNIK:

ZDRAVKO PINTARIĆ