Sve objave u "Vijeće"

  • Kategorija: Vijeće 22. listopada 2021.

    Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

    REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA JALŽABET OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/21-01/357 URBROJ: 2186-04-21-01 Jalžabet, 22.10. 2021. godine Na temelju članka 35. Statuta Općine Jalžabet (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/09, 28/13,

    Pročitajte višesvg

Promjena veličine fonta
Kontrast