Gospodarenje otpadom

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada počinje 28.02.2022. godine

Usluga sakupljanja otpada je obavezna za sva kućanstva

Spremnici će se dijeliti od strane djelatnika GKP PRE-KOM d.o.o. Uz spremnike dijeliti će se dokumenti sa svim informacijama (pismo, kalendar i upute). Podjela će se vršiti u više navrata, do 17h kao i subotom. Pravne osobe će za sklapanje ugovora biti dodatno kontaktirane.

KONTAKTI:

Adresa:

GKP PRE-KOM d.o.o.

Hrupine 7B

40323 Prelog

www.pre-kom.hr

e-mail: pre-kom@pre-kom.hr

Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244

 

Termini sakupljanja otpada:

https://www.pre-kom.hr/op-ina-jalzabet.html

Cjenici i Odluke o sakupljanju otpada:

https://www.pre-kom.hr/odluke-i-cjenik-usluga.html

Suglasnost na cjenik GKP Pre-Kom d.o.o.

Edukacija i informiranje o gospodarenju otpadom:

https://www.pre-kom.hr/edukacija.html

Link na Zakon o gospodarenju otpadom:

https://zakon.hr/z/2848/Zakon-o-gospodarenju-otpadom