Godišnji financijski izvještaji

2022. godina

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022.g.

2021. godina

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021.g.

 

2020. godina

 

2019. godina

 

2018. godina

 

2017. godina

 

2016. godina

 

2015. godina

 

2014. godina

 

2013. godina