Izjava o pristupačnosti

Kao javna ustanova, općina Jalžabet je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Status usklađenosti

Mrežne stranice www.jalzabet.hr djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 • Mogućnost opažanja
  • Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
 • Operabilnost
  • Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
  • U tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke “Enter”.
  • Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip (npr. plakati)
  • Dio poveznica nema prikladan skraćeni opis (prikazan je s tekstom „Pročitajte više“, „Saznajte više“ ili sličnim oznakama).
  • Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne ili PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
  • Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.
  • Dinamički sadržaj se ne može zaustaviti (slideshow)
  • Višekratnim stiskanjem tipke Tab na tipkovnici, moguća je navigacija menijem za pristupačnost i djelomična navigacija web stranicom (tako trenutno odabrana poveznica trebala bi biti prikazana u gornjem lijevom kutu web stranice).
  • U skladu s člankom 3. Zakona, općina Jalžabet smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
   • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
   • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, video zapisa, audio i video zapisa, audio i/ili video zapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.
 • Stabilnost
  • U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 5. studenog 2020. godine na temelju samoprocjene koju je provela općina Jalžabet sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Jalžabet možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

 • telefonom na broj: 042/647-522
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: racunovodstvo@jalzabet.hr
 • poštom na adresu: OPĆINA JALŽABET, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr