Izjava o privatnosti

Općina Jalžabet posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših posjetitelja. Ta politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema informacijama koje prikupljamo putem naših web stranica. Također, Općina Jalžabet ulaže velike napore da osigura sigurnost osobnih podataka i da se isti zaštite od gubitka, krivotvorenja i neovlaštenog pristupa, kao i neovlaštenog izdavanja podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  („Narodne Novine“, broj 42/2018), Općina Jalžabet (u nastavku: Općina) se u svom radu obvezuje postupati u skladu s poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećim osobama, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.
U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.
Pregledavanje internetske stranice Općine je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju. No, automatski se prikupljaju podatci o Vašem računalu. Ti podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, državu, platformu koju koristite, vrijeme pristupa. Ovi podatci koriste se isključivo u svrhu sakupljanja statistički podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Općina može, u posebnim slučajevima, prikupljati osobne podatke kada su ti podaci potrebni radi e-prijava na javne pozive, natječaje i slično. Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka i ti se podaci ne mogu koristiti u druge svrhe. Ti podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, adresu, broj telefona, e-mail adresu, podatke o zaposlenju i slično.
Na našim mrežnim stranicama primjenjuju se tzv. “kolačići” (engl. cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Prema pravilima Europske unije obavezni smo zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem naših stranica pristajete na uporabu kolačića.

Kolačići su malene datoteke koje se pospremaju na računalo dok surfate internetom, obično se to događa kada prvi put posjetite neku web stranicu. Web stranice pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše aktivnosti ili postavke i sljedeći put kada posjetite istu web stranicu mogu ih automatski primijeniti. Web stranica “zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu.

Mogu se koristiti za spremanje lozinki ili formi koje ste već ispunili. Generalno gledajući svrha kolačića je dobronamjerna, nišu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom pregledavanja interneta. Kolačići ne sadržavaju podatke koji Vas mogu identificirati pa je time osigurana i Vaša privatnost.

Općina zadržava pravo da može u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti ovu Izjavu o privatnosti. Promijenjena Izjava o privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnih stranicama.

Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od 20. listopada 2021. godine.