Javna nabava

Javna nadmetanja Općine Jalžabet u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Jalžabet kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
– HWF d.o.o. Doljan, Zavrtna 10, 42214 Sveti Ilija, OIB:50338307873, vlasnik Borko Mikić.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

2024. godina

PLAN NABAVE OPĆINE JALŽABET ZA 2024. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE JALŽABET ZA 2024

2023. godina

4. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE JALŽABET ZA 2023. GODINU

3. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE JALŽABET ZA 2023. GODINU

2. Izmjene plana nabave Općine Jalžabet za 2023. godinu

1. Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2023.

1. Izmjene Plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave Općine Jalžabet za 2023. godinu

Plan nabave Općine Jalžabet za 2023. godinu

2022. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2022. godinu

Plan nabave Općine Jalžabet za 2022. godinu

1. Izmjene plana nabave za 2022.godinu

2021. godina

 

2020. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2020.godinu

 

2019. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2019.g

 

2018. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

2017. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2017. godinu

Izmjene plana nabave Općine Jalžabet za 2017.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017.g.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017.g.

 

2016. godina

Plan nabave za 2016.g.

Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2016. godinu

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016.g.

 

2015. godina

Plan nabave 2015.g.

Izmjene Plana nabave za 2015.g

Pregled ugovora 2015.g.

 

2014. godina

Plana nabave 2014

Izmjena plana nabave 2014

II Izmjene plana nabave 2014.g.

 

2013. godina

Plan nabave 2013

Izmjene Plana nabave 2013.g

 

2012. godina

Plan nabave 2012 (PDF)

Izmjena plana nabave 2012

 

 

Registri ugovora

Pregled ugovora

Pregled ugovora 2013.g