Javna nabava

Javna nadmetanja Općine Jalžabet u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Jalžabet kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

2022. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2022. godinu

Plan nabave Općine Jalžabet za 2022. godinu

2021. godina

 

2020. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2020.godinu

 

2019. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2019.g

 

2018. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2018. godinu

 

2017. godina

Plan nabave Općine Jalžabet za 2017. godinu

Izmjene plana nabave Općine Jalžabet za 2017.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017.g.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017.g.

 

2016. godina

Plan nabave za 2016.g.

Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2016. godinu

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016.g.

 

2015. godina

Plan nabave 2015.g.

Izmjene Plana nabave za 2015.g

Pregled ugovora 2015.g.

 

2014. godina

Plana nabave 2014

Izmjena plana nabave 2014

II Izmjene plana nabave 2014.g.

 

2013. godina

Plan nabave 2013

Izmjene Plana nabave 2013.g

 

2012. godina

Plan nabave 2012 (PDF)

Izmjena plana nabave 2012

 

 

Registri ugovora

Pregled ugovora

Pregled ugovora 2013.g

Promjena veličine fonta
Kontrast