Službenik za zaštitu osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Jalžabet kao voditelj obrade osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka-o-imenovanju-službenika-za-zaštitu-osobnih-podataka Općina Jalžabet 2022

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Jalžabet: Borko Mikić

tel.: 042 647 522, fax.:042 647 522, email: procelnik@jalzabet.hr

Zamjenik službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Jalžabet: Nenad Tuđan

tel.: 042 647 522, fax.:042 647 522, email: komunalniodjel@jalzabet.hr