Akti općinskog načelnika

2023. godina

potpisano..II izmjene Plana prijma u sluzbu u JUO Jalzabet 2023

Odluka o odobravanju financijskih sredstava -Javni natječaj za udruge Općina Jalžabet 2023

I izmjene Plana prijma u službu u JUO Jalžabet 2023

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o korištenju društvenih domova od 23.8.2012.

Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektronički medija Općine Jalžabet

Plan prijma u službu JUO Općine Jalžabet za 2023. godinu

Godišnji-plan-raspisivanja-natječaja-Općina Jalžabet 2023. godina

2022. godina

Prethodna suglasnost na cjenik grobnih usluga na području Općine Jalžabet

Odluka o odabiru za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet 2022.

Plan vježbi civilne zaštite Općine Jalžabet za_2023. godinu

Odluka o sastavu radne skupine -savjetovanje s javnošću

Odluka o raspisivanju javnog natječaja zakup poljoprivrednog zemljišta 

Odluka o poništenju javnog natječaja zakup poljoprivrednog zemljišta 9.11.22.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja zakup poljoprivrednog zemljišta

Rješenje o suglasnosti na imenovanje zapovjednika DVD Jalžabet 26.10.22.

Rješenje v.d. zapovjednik VZO Jalžabet 31.8.22.

Rješenje imenovanje ravnatelja DV Potočić 12.07.2022.

I. izmjene i dopune Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba OJ 20.6.22.

Rješenje o razrješenju i imenovanju ravnatelja s prijedlogom UV DV Potočić Jalžabet 14.6.22.

I. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet 13.6.22.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – Dubravka Petric 13.06.22.

Javni natječaj za dodjelu poticaja za energetsku obnova i kupnju nekretnina Općina Jalžabet 2022.

Izmjena plana prijma u službu JUO Općine Jalžabet za 2022. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Javnom natječaju k.č.br. 1377-2

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća DV Potočić

Odluka o odobravanju financijskih sredstava -Javni natječaj za udruge Općina Jalžabet 2022

Javni poziv subvencioniranje poljoprivrede sjetva Općina Jalžabet 2022

Izvjesce o realizaciji Programa Vlade_Opcina Jalžabet_2021

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općina Jalžabet

Rješenje o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet

Odluka o osnivanju Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jalžabet.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Jalžabet u 2022. godini

Plan prijma u službu u JUO Općine Jalžabet za 2022. godinu.

Suglasnost na cjenik GKP Pre-Kom d.o.o.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jalžabet

2021. godina

Plan klasifikacijskih oznaka 2022

Plan brojčanih oznaka 2022

Plan vježbi Civilne zaštite Općine Jalžabet za 2022.

Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječji vrtić Potočić 2021.

I izmjene i dopune Pravilnika -stipendije Jalžabet 22.11.2021.

2. izmjene plana nabave za 2021.

Imenovanje Nadzornog odbora Inovativni centar Jalžabet d.o.o. 2021

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

2020. godina

 1. Odluka o izmjeni članova Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 2. Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog komunalnog otpada i usluga povezanih s
  javnim uslugama na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 20/20)
 3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 54/20)
 4. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/20)

 

2019. godina

 1. Godišnji plan upravljanja imovinom
 2. Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
 3. Odluka o prihvaćanju cjenika dimnjačarskih usluga

 

2018. godina

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Stažara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 2. Poslovnik o radu Stožara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 3. Odluka o započinanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije “, broj 17/18)
 4. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 24/18)
 5. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2018. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 27/18)
 6. Odluka o davanju suglasnosti na primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet od 14. svibnja 2018. godine
  (” Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/18)

 

2016. godina

 1. Plan prijama u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2016. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 1/16)
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/16)
 3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 25/16)

 

2015. godina

 1. Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/15)

 

2014. godina

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jednistvenog upravnog odjela Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/14)
 2. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2014. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/14)

 

2013. godina

 1. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/13)
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Inovativnog centra d.o.o.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 4. Procedura obračuna i naplata vlastitih prihoda