Akti općinskog načelnika

 

2020. godina

 1. Odluka o izmjeni članova Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 2. Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog komunalnog otpada i usluga povezanih s
  javnim uslugama na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 20/20)
 3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 54/20)
 4. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/20)

 

2019. godina

 1. Godišnji plan upravljanja imovinom
 2. PROCEDURA STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
 3. Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda

 

2018. godina

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Stažara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 2. Poslovnik o radu Stožara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 3. Odluka o započinanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije “, broj 17/18)
 4. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 24/18)
 5. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2018. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 27/18)
 6. Odluka o davanju suglasnosti na primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet od 14. svibnja 2018. godine
  (” Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/18)

 

2016. godina

 1. Plan prijama u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2016. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 1/16)
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/16)
 3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 25/16)

 

2015. godina

 1. Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/15)

 

2014. godina

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jednistvenog upravnog odjela Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/14)
 2. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2014. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/14)

 

2013. godina

 1. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/13)
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Inovativnog centra d.o.o.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 4. Procedura obračuna i naplata vlastitih prihoda

 

Promjena veličine fonta
Kontrast