Akti općinskog načelnika

2022. godina

Javni natječaj za dodjelu poticaja za energetsku obnova i kupnju nekretnina Općina Jalžabet 2022.

Izmjena plana prijma u službu JUO Općine Jalžabet za 2022. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po Javnom natječaju k.č.br. 1377-2

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća DV Potočić

Odluka o odobravanju financijskih sredstava -Javni natječaj za udruge Općina Jalžabet 2022

Javni poziv subvencioniranje poljoprivrede sjetva Općina Jalžabet 2022

Izvjesce o realizaciji Programa Vlade_Opcina Jalžabet_2021

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općina Jalžabet

Rješenje o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet

Odluka o osnivanju Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jalžabet.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Jalžabet u 2022. godini

Plan prijma u službu u JUO Općine Jalžabet za 2022. godinu.

Suglasnost na cjenik GKP Pre-Kom d.o.o.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jalžabet

2021. godina

Plan klasifikacijskih oznaka 2022

Plan brojčanih oznaka 2022

Plan vježbi Civilne zaštite Općine Jalžabet za 2022.

Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječji vrtić Potočić 2021.

2. izmjene plana nabave za 2021.

Imenovanje Nadzornog odbora Inovativni centar Jalžabet d.o.o. 2021

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

2020. godina

 1. Odluka o izmjeni članova Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 2. Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog komunalnog otpada i usluga povezanih s
  javnim uslugama na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 20/20)
 3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 54/20)
 4. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/20)

 

2019. godina

 1. Godišnji plan upravljanja imovinom
 2. Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda

 

2018. godina

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Stažara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 2. Poslovnik o radu Stožara civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/18)
 3. Odluka o započinanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije “, broj 17/18)
 4. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 24/18)
 5. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2018. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 27/18)
 6. Odluka o davanju suglasnosti na primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet od 14. svibnja 2018. godine
  (” Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/18)

 

2016. godina

 1. Plan prijama u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2016. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 1/16)
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/16)
 3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 25/16)

 

2015. godina

 1. Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/15)

 

2014. godina

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jednistvenog upravnog odjela Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 3/14)
 2. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2014. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/14)

 

2013. godina

 1. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/13)
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Inovativnog centra d.o.o.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 4. Procedura obračuna i naplata vlastitih prihoda

 

Promjena veličine fonta
Kontrast