Općinsko vijeće

Siniša Sreček

Predsjednik

Socijalna demokratska partija (SDP)
sreceks@jalzabet.hr

Nikola Vuković

Potpredsjednik

Nezavisni
vukovicn@jalzabet.hr

Ljubica Sačić

Potpredsjednik

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
saciclj@jalzabet.hr

Vladimir
Tenšić

Narodna stranka - Reformisti (NS)
tensicv@jalzabet.hr

Snježana
Arić

Socijalna demokratska partija (SDP)
sokola@jalzabet.hr

Domagoj
Cafuk

Nezavisni
cafukd@jalzabet.hr

Nikola
Križanić

Nezavisni
krizanicn@jalzabet.hr

Damir
Hruško

Socijalna demokratska partija (SDP)
hruskod@jalzabet.hr

Josip
Križanić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
krizanicj@jalzabet.hr

Sandra
Hruško

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
hruskos@jalzabet.hr

Tomislav
Gluhak

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
gluhakt@jalzabet.hr

Miladin
Žerajić

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
zerajicm@jalzabet.hr

Davomir
Jagačić

kandidacijska lista grupe birača
jagacicd@jalzabet.hr