Materijali za vijeće

24. sjednica Općinskog vijeća

Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2023 godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa u 2023.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske poslove na području Općine Jalžabet

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Dogradnja i opremanje DV POTOČIĆ Jalžabet

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Jalžabet

Odluka o komunalnom redu na području Općine Jalžabet

Odluka o kupnji nekretnine kčbr 508-8 KO Jalžabet

Odluka o kupnji nekretnine kčbr 508-11 KO Jalžabet

Odluka o osnivanju i izdavanja Službenog glasila Općine Jalžabet

Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Općine Jalžabet za 2023.

Opis projekta Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića POTOČIĆ Jalžabet

Prilog 6_Opis_projekta Rekonstrukcija M. Lončara i Vinogradska

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2023

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa za 2023

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – koncesija za dimnjačarske poslove

Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća OJ 26.3.24..

ZK kčbr 508-8

ZK kčbr 508-11