Akti Općinskog vijeća

 1. Statut Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 31/09)
 2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/13)
 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/21)

 

2021. godina

5. sjednica općinskog vijeća

 

(nerazvrstano)

 1. (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/21)
 2. Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu
 3. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31.12.2020. godine
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  za 2020. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
  iz Proračuna Općine Jalžabet za prvih pet mjeseci 2021. godine
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
  i namještenika Općine Jalžabet
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
 9. Općine Jalžabet
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od
  01.07.2020. – 31.12.2020. godine
Promjena veličine fonta
Kontrast