2014. godina

 1. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih viječnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2014.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 7/14)
 2. Izmjena Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 7/14)
 3. Dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 7/14)
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/14)
 5. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/14)
 6. Izmjena i dopuna Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/14)
 7. Odluka izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/14)
 8. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jalžabet.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/14)
 9. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2014-2016.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 45/14)
 10. Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2015. do 2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 11. Odluka o osnivanju novog naselja
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 12. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 13. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 14. Izmjena i dopuna Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 16. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 17. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 18. Program javnih potreba u sportu Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 19. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2015. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 20. Pravilnik o postupku tzv. „bagatelne nabave“
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 21. Plan nabave Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 22. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 23. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 24. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2015. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 25. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2015. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)