2015. godina

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 2. Odluka o prihvaćanju Programa ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 3. Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 4. Odluka o imenovanju ulice u naselju Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 5. Odluka o pripadnosti naselja Poduzetnička zona Jalžabet Mjesnom odboru Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 6. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Jalžabet od 2014. do 2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/15)
 7. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na kuće za odmor
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 26/15)
 8. Odluka o imenovanju ulice u naselju Poduzetnička Zona Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 26/15)
 9. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na kuće za odmor
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 31/15)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 49/15)
 11. Odluka o godišnjim nagradama povodom Dana Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 49/15)
 12. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 49/15)
 13. Odluka o prihvaćanju Strateškog razvojnog programa Općine Jalžabet do 2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)