2018. godina

 1. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31. prosinca 2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2017. – 31.12.2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 6. Rješenje o stavljanju mandata u mirovanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet i početku mandata člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 7. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine 2024
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/18)
 8. Plan gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/18)
 9. Izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/18)
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/18)
 11. Odluka o izboru suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/18)
 12. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/18)
 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/18)
 14. Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/18)
 15. Odluka o donošenju 4. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/18)
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 60/18)
 17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija Društvenog doma i vatrogasnog spremišta Leštakovec”
  (“Službeni vjesnik Varaždinske Županije”, broj 61/18)
 18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića”
  (“Službeni vjesnik Varaždinske Županije”, broj 61/18)
 19. Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 77/18)
 20. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije “, broj 77/18)
 21. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 77/18)
 22. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 77/18)
 23. Odluka o prihvaćanju 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 24. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 25. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. – 2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 26. Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine Jalžabet za 2019.godinu sa pripadajućim programima
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 27. Proračun Općine Jalžabet za 2019., 2020. i 2021.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 28. Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2019.-2021. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 29. Odluka o izvršanju Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 30. Odluka o komunalnoj naknadi
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 31. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 32. Odluka o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 33. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 34. Odluka o visini paušalog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 35. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije te veterinarsko – higijeničarske službe na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 36. Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 37. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 38. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 39. Izmjene Programa održavanja komunalne Infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 40. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2018.godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 41. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2018.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 42. Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2018.godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 43. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 44. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019.godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 45. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2019.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 46. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2019.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 47. Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2018.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 48. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2018.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 49. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2019.-2022.na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 50. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2019.-2022.na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 51. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2019.godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 52. Godišnji plan sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2019.godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)