2019. godina

 1. Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2018. – 31.12.2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 6. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištemu vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 7. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Jalžabet u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 8. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/19)
 9. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/19)
 10. Odluka o uključenju Općine Jalžabet u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 11. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 12. Odluka o partnerstvu sa Domom za odrasle osobe, Jalžabet, Kolodvorska 1 u provođenju projekta »Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih
  usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 13. Zaključak o poštivanju Odluke o donošenju 4. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 15. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/19)
 16. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/19)
 17. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Općine Jalžabet većem urbanom području Grada Varaždina
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/19)
 18. Izmjena i dopuna Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/19)
 19. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/19)
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/19)
 21. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 69/19)
 22. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 69/19)
 23. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 69/19)
 24. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet za pedagošku 2018./2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 69/19)
 25. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 26. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2019. – 2021. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 27. Proračun Općine Jalžabet za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 28. Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2020. – 2022. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 29. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 30. Odluka o ekonomskoj cijeni korištenja vrtića
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 31. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 32. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 33. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 34. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2019. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 35. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 36. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 37. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2020. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 38. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2020. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 39. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 40. Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 41. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 42. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2020. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)
 43. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2020. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 98/19)