2022. godina

14. sjednica Općinskog vijeća

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu

Proračun Općine Jalžabet za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi Proračuna Općine Jalžabet za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Programi uz I izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

Obrazloženje proračuna Općine Jalžabet za 2023.

Obrazloženje uz I izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za dimnjačarske poslove

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za poslove ukopa

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik u unutarnjem ustrojstvu DV Potočić

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom od 2022-2028

Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Jalžabet

Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za grobna mjesta i održavanje groblja

Odluka o izmjeni Rješenja o osnivanju Mandatne komisije

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Jalžabet

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 442, KO Jalžabet

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o općinskim porezima Općine Jalažabet

Odluka o prihvaćanju I izmjena i dopuna Proračuna 1. 1.-31. 12. 2022.

Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije, zamjena vijećnika

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet 2023. godina

Odluka o prihvaćanju Proračuna za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o pristupanju strategiji Zero waste 2025.

Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1004-5, KO Jakopovec

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2023. godini

Odluku o izmjeni Rješenja o osnivanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

Opći uvjeti za obavljanje poslova ukopa 1.1.2023.

Plan upravljanja imovinom Općina Jalžabet 2023

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Jalžabet 2022

Smjernice civilne zaštite Općine Jalžabet 2023-2026

Strategija upravljanja imovinom Općine Jalžabet 2022-2028

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja CZ_Jalžabet_2022

Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava CZ Jalžabet 2023

Zapisnik 13. sjednica Općinskog vijeća OJ 13.10.2022.

Odgovor na pitanje vijećnika – INOVATIVNI CENTAR JALŽABET d.o.o. – Sandra Hruško

Odgovor na pitanje vijećnika – Josip Križanić

Odgovor na pitanje vijećnika – Sandra Hruško

 

13. sjednica Općinskog vijeća

12. sjednica Općinskog vijeća

11. sjednica Općinskog vijeća

10. sjednica Općinskog vijeća

9. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

7. sjednica Općinskog vijeća