Savjetovanje

2022. godina

Prijedlog proračuna Općine Jalžabet za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

Obrazac Savjetovanje Proračun 2023.

Obrazac Savjetovanje Izvršavanje Proračuna za 2023

 

Odluka o uključivanju Općine Jalžabet u projekt izgradnje svjetlovodne tk. infrastrukture

Obrazac Savjetovanje Odluka o izgradnji svjetlovodne telekomunikacijske Infrastrukture

Izvješće Savjetovanje Odluka o izgradnji svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture

 

Izvješće Savjetovanje Odluka o komunalnim djelatnostima

Obrazac Savjetovanje Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Jalžabet

 

Izvješće Savjetovanje Odluka o dimnjačarskim poslovima

Obrazac Savjetovanje Odluka o dimnjačarskim poslovima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Obrazac savjetovanje – Odluka o općinskim porezima

Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet

Izvješće savjetovanje – Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet

 

Izvješće Savjetovanje Odluka o mjerama energetske obnove i kupnje nekretnina

Obrazac Savjetovanje Odluka o mjerama poticaja energetska i kupnja

Odluka o mjerama poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina

 

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina Jalžabet za 2022 godinu

Tablica -Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina Jalžabet za 2022 godinu

   

  2021. godina

  Izvješće o provedenom savjetovanju – Proračun Općine Jalžabet 2022. i projekcije 2023. i 2024. godina

  Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

  Obrazac – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Proračun 2022.

  Prijedlog Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu i projekcije za 2023. 2024. godinu

  Obrazac Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluka – sakupljanje komunalnog otpada

  Prijedlog odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada – primjena 1.5.2022.