Savjetovanje

2022. godina

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina Jalžabet za 2022 godinu

Tablica -Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina Jalžabet za 2022 godinu

   

  2021. godina

  1. Izvješće o provedenom savjetovanju – Proračun Općine Jalžabet 2022. i projekcije 2023. i 2024. godina

   

  1. Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

   

  1. Obrazac – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Proračun 2022.
  2. Prijedlog Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu i projekcije za 2023. 2024. godinu

   

  1. Obrazac Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluka – sakupljanje komunalnog otpada
  2. Prijedlog odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada – primjena 1.5.2022.
  Promjena veličine fonta
  Kontrast