Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Jalžabet

 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Nositelj projekta: Općina Jalžabet

Naziv projekta: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Jalžabet

Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 999.954,13 EUR

EU sufinanciranje: 999.954,13 EUR (100%) 100% sredstva Europske unije

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2023. – 30.06.2023.

Trajanje projekta: 4 mjeseca

              Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti (FSEU)

Zašto realiziramo upravo ovaj projekt?

Potencijalna i postojeća područja pogođena potresom predstavljaju opasnost za sigurnost stanovništva, obzirom na posljedice koje za sobom ostavljaju. Vrlo se lako dolazi do situacije u kojoj mogu biti ugroženi ljudski životi, stoga je ključno pravovremeno reagirati i što ranije spriječiti moguće posljedice povezane s prirodnim katastrofama. Sukladno brizi za sve ljude, a posebice na stanovništvo i normalno obavljanje svakodnevnih životnih potreba. Obzirom na postojanje oštećene infrastrukture, odnosno cesta u Općini Jalžabet, Općina se prijavila na poziv „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih sredstava financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije“. Osmišljen je projekt s ciljem osiguranja dugoročnog kvalitetnog i ekološki prihvatljivog korištenja okolnog terena i same prometnice. Ciljna skupina ovog projekta su u prvom redu stanovnici Općine Jalžabet. Krajnji rezultat projekta je osiguravanje normalne funkcije života ljudi, koji će se osjećati sigurnije i bez moguće ugroženosti koristiti navedenu nerazvrstanu cestu, koji su ujedno i krajnji korisnici tog ovog projekta.

Cilj projekta: sprječavanje rizika povezanih sa nastankom klizišta u svrhu osiguranja dostatne kvalitete življenja na tom području i sprječavanje ugroženosti ljudskih života.

Elementi projekta:

A.2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

A.3. Izvedba radova, stručni nadzor

A.4. Upravljanje projektom i administracija

Rezultati projekta:

– sanirane i rekonstruirane prometnice u Općini Jalžabet,

– povećanje sigurnosti i općeg doba ljudi koji žive u Općini Jalžabet,

– osiguravanje normalne funkcije života ljudi.

Aktualne informacije i događanja mogu se pratiti na web stranici https://www.jalzabet.hr/

Za više informacija o EU fondovima: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/fond-solidarnosti-europske-unije/4160

Sadržaj ovih informacija isključiva je odgovornost Općine Jalžabet.

Osobna iskaznica projekta sanacije nerazvrstanih cesta Općina Jalžabet