Građenje vodnih građevina na području Općine Jalžabet – naselja Imbriovec

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti hrvatske vode

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta

 • Iznos sufinanciranja:

  3.000.000,00 kn
 • Ugovorno tijelo:

  Hrvatske vode
 • Lokacija:

  Imbriovec
 • Godina:

  2019.