Investicijsko održavanje zgrade društvene namjene – Općinska zgrada

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti mpuig

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta