Općina Jalžabet ove je godine pokrenula realizaciju projekta izgradnje pješačke staze u naselju Imbriovec i biciklističke staze između naselja Imbriovec i Kelemen.

Radovi izgradnje biciklističkog traka Kelemen – Imbriovec je uz sjeverni rub županijske ceste ŽC 2052 na katastarskoj čestici k.č.br. dio 2603 u k.o. Kelemen. dok će se pješačka staza izgraditi uz

sjeverni rub županijske ceste ŽC 2052 u naselju Imbriovec na katastarskim česticama k.č.br. dio 2603, 3880 i 3875 u k.o. Kelemen.

Uz postojeći rub ŽC 2052 između Kelemena i Imbriovca urediti će se biciklistički trak širine 1,50 m i dužine cca 1000 m. Urediti će se priključci na županijsku cestu.

Na priključcima nerazvrstanih cesta postaviti će se vertikalna signalizacija. Uz postojeći rub ŽC 2052 u naselju Imbriovec urediti će se pješačka staza širine 1,50 m i dužine cca 500 m.

Ukupna vrijednost projekta planirana je u iznosu od 220.000,00 eura, a Odlukom o odabiru projekta od 2. lipnja godine, Općini Jalžabet je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno sufinanciranje u iznosu od 30.000,00 eura.