Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Nova Gora

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti hrvatske vode

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta

 • Iznos sufinanciranja:

  17.468,75 kn
 • Ugovorno tijelo:

  Hrvatske vode
 • Lokacija:

  Pihovec
 • Godina:

  2020.