Kanalizacijska mreža naselja Novakovec – Izrada glavnog projekta

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti mrrfeu

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta