Projekt obnove Crkve sv. Elizabete i kurije župnog dvora

Naša župa dobila od Ministarstva kulture i medija Ugovor o financiranju za projekt Crkva sv. Elizabete i kurija župnog dvora u iznosu od 132.722,91€ za financiranje Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.